Керівництво кафедри

Бєлов 
Юрій  Анатолієвич

завідувач кафедри ТК  з 1994 р.
доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки УРСР

 

 

Народився 31 жовтня 1946 р. в м. Берліні, Німеччина. В 1964 р. закінчив Київську СШ № 145.  У 1969 р. закінчив механіко-математичний ф-т Київського державного університету  ім. Т.Г. Шевченка по кафедрі обчислювальної математики. Там же в 1969–1973 рр. навчався в аспірантурі механіко-математичного ф-ту, після закінчення якої в 1974 р. під керівництвом доцента А.М.Антонова захистив кандидатську дисертацію “Розв’язання нелінійних крайових задач, які описують обтікання при інтенсивному вдуві газу” за спеціальністю “механіка рідини, газу і плазми”.

З 1971 до 1978 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри теорії програмування ф-ту кібернетики. Після навчання в  докторантурі в 1978–1981 рр. в 1982 р. захистив докторську дисертацію “Обчислювальний  эксперимент при аналізі та синтезі великих систем” за спеціальністю “обчислювальна математика”.

Нагороджений медаллю АН УРСР для молодих вчених у 1978 р.

З 1982 р. працює на посаді професора кафедри чисельних методів математичної фізики. Звання професора отримав в 1985 р. З 1994 р. і понині – завідувач кафедри теоретичної кібернетики. Розробив 2 нормативних курси і 12 спецкурсів. Читає спецкурси «Методи математичного моделювання вимірювально-обчислювальних систем», «Принципи побудови моделей».

Під його керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій.

Академік АН ВШ України, член-кореспондент Академії технологічних наук РФ.

Починаючи з 1984 р. науково-педагогічну діяльність в Київському університеті Бєлов Ю. А. поєднує з міжнародною, працюючи запрошеним професором в університетах ім. Гумбольта, м.Берлін(1984, Німеччина), Штутгартському (1989, Німеччина), Майнцському (1993, Німеччина), Іллінойському інституті технологій, м. Чікаго(1990, США), Кітакіушському та Кіотському інститутах технологій (1992, Японія), Віденському університеті (1994, 2006, Австрія), Московському держуніверситеті ім. М.В.Ломоносова (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, Росія). Нагороджений вищою відзнакою землі Баден-Вюртенберг (м.Штутгарт, Німеччина).

Коло наукових інтересів: теорія вимірювальних, інформаційно-обчислювальних комплексів, математична фізика та обчислювальна математика, інформаційна та програмна підтримка керування та обміну фінансовими ресурсами і цінними паперами у банках, акціонерних товариствах, моделювання механізмів мислення.

Член редколегії наукового журналу “Электронное моделирование”.

Опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі 7 навчальних посібників і 5 монографій. Автор і співавтор колективного п’ятитомника “Математичне забезпечення складного експерименту” (1982–1990), виданого кафедрою теоретичної кібернетики, учбового посібника «Інструментальні засоби програмування». – К.: Либідь, 1993. – 250 с.  (співавтори Чаленко П.Й., Проценко В.С.). Бєлов Ю.А. отримав Подяку Президента України і почесну медаль імені Ушинського Національної Академії педагогічних наук України.

 

Остання зміна: Sunday 30 September 2012 1:33 PM