Найкращі наукові роботи студентів кафедри

- Наукова робота м.н.с. Заворотного А.Л. і студентів кафедри ТК Вольчина Ю.І. та Ладохіна С.О. здобула 2 призове місце у конкурсі НАН України для молодих учених та студентів вищих учбових закладів за кращі наукові роботи у 2004 р.

- У 2007 р. студент кафедри ТК Знов’як Юрій здобув 3 місце в складі команди факультету кібернетики на півфіналі світової командної першості (Румунія, м.Бухарест)

- У 2008 р. студент кафедри ТК Знов’як Юрій здобув 1 місце в складі команди факультету кібернетики на 33 півфінальних змаганнях чемпіонату світу з програмування АСМ/ІСРС 2008, (Румунія, м.Бухарест).

- У 2008 р. студент кафедри ТК Дроздов І.В. здобув 2 призове місце у Всеукраїнському студентському конкурсі „Плануй свою кар’єру з Банком „Надра” і отримав премію 5 тис. грн.

- У 2008 році студент Іванов Є.В. отримав стипендію фонду Пінчука 9 600 грн.

- У вересні 2009 року студент кафедри ТК Знов’як Юрій вдало виступив у складі команди факультету кібернетики на Четвертій Міжнародній студентській командній олімпіаді з програмування і отримав подяку ректора університету.

- У 2008 р. студентки Скрипка В. і Путієнко К. отримали стипендії за Програмою „Erasmus Mundus” для навчання, отримання ступеня магістра та проведення дослідження у європейському університеті

- У 2008 р. студентка Михащук М. отримала стипендію Німецької служби академічних обмінів (DAAD) для навчання, отримання ступеня магістра та проведення дослідження у Технічному університеті Мюнхен

Публікації студентів і аспірантів кафедри ТК

 

 

Автори

Назва

Вихідні дані

Обсяг

(у друк. ар.)

1

Ставровський А.Б.,

Карнаух Т.О., Ямборак Р.В. (студент)

Алгоритми і структури даних в задачах обробки електронної карти міста (посібник)

Київ: МП “Леся”, 2002

2,95

2

Бичков О.С., Меркур’єв М.Г.

Збіжність одного методу оптимізації

Вісник Київського університету Серія: фізико-математичні науки, 2004, № 3

0,3

3

Ю.А. Бєлов, М.Г. Меркур‘єв, А.І.

Чуличков, О.С. Бичков

Про один підхід домоделювання нечіткої динаміки

Доповіді НАН України, Серія: Математика, № 10, 2006, с. 14-19

0,3

4

М.Г. Меркур‘єв, О.С. Бичков

Існування та єдність розв’язків нечіткого диференційного рівняння

Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки, № 1, 2006,
с. 131-135

0,2

5

О.С. Бичков,
К.С. Колесников

Математичні основи розширеної теорії можливостей

Восьма Кримська Міжнародна Математична школа, Алушта, 10-17 вересня 2006, с 35

0,05

6

О.С. Бичков,
Т.П. Совяк

Про один підхід до моделювання нечіткої динаміки

Восьма Кримська Міжнародна Математична школа, Алушта, 10-17 вересня 2006, с. 36

0,05

7

Y.A. Belov,
S.V. Tkachuk,
R.V. Iamborak

 

Mathematical and Computer Modeling and Research of Cognitive Processes in Human Brain. Part I. System Compositional approach to Modeling and research of Natural Hierarchical Neuron Networks. Development of Computer Tools.

XI-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution”, June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria, KDS 2005 Proceedings volume 1, Foi-Commerce, Sofia, 2005 (Printed in 2006), pp. 23-31.

0,4

8

Y.A. Belov,
S.V. Tkachuk,
R.V. Iamborak

 

Mathematical and Computer Modeling and Research of Cognitive Processes in Human Brain. Part I. System Compositional approach to Modeling and research of Natural Hierarchical Neuron Networks. Development of Computer Tools.

XI-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution”, June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria, KDS 2005 Proceedings volume 1, Foi-Commerce, Sofia, 2005 (Printed in 2006), pp. 23-31.

0,4

9

Y.A. Belov,
S.V. Tkachuk,
R.V. Iamborak

 

Mathematical and Computer Modeling and Research of Cognitive Processes in Human Brain. Part II. Applying of computer Toolbox to Modeling of Perception and recognition of Mental Pattern by the Example of Information Processing

XI-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution”, June 20-30, 2005, Varna, Bulgaria, KDS 2005 Proceedings volume 1, Foi-Commerce, Sofia, 2005 (Printed in 2006), pp. 32-36.

0,2

10

В.М.Терещенко,

М.В. Михащук

Модифікація методу регіонального пошуку для регіонів з криволінійними границями

International Conference “Problems of Decision Making Under Uncertainties (PSMU-2006)”, September 18-23, 2006 Alushta, Ukraine, pp. 180-183

0,2

11

Belov Y.A.,
Bychkov A.S.,
Mercuriev M.G.

Mathematical Modeling of Fuzzy Dynamical Processes and Systems

Proceedings of the International Conference “Тихонов и современная математика”, June 19-25, 2006, Moscow, Russia, Proceedings, pp. 25-34

0,5

12

Бычков А.С,
Меркурьев М.Г. 

Дослідження стійкості імпульсних гібридних автоматів

Математические машины и системы, № 1, 2007 с.27-33

0,3

13

Бычков А.С,
Меркурьев М.Г. 

Моделирование субъективного представления человека о действительности 

Proceedings of the XIII-th International Conference “Knowledge-Dialogue-Solution” (June 18-24, 2007, Varna, Bulgaria), Sofia, volume 2, Foi-Commerce, Sofia, pp. 679-686

0,4

14

Бычков А.С,
Меркурьев М.Г. 

Устойчивость непрерывных гибридных автоматов

Кибернетика и системный анализ. № 2, 2007, с. 123-128

0,3

15

Бычков А.С., Меркурьев М.Г.  

Достаточные условия устойчивости стационарного состояния линейных гибридных автоматов

Управляющие системы и машины, № 2, 2007 с.18-23

0,3

16

Карнаух Т.О., Іванов Є.В.

Алгоритмічні властивості області визначення функцій, заданих скінченними R-перетворювачами

Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Фізико-математичні науки, № 2, 2007, с. 145-147

0,1

17

Руденко Є.О.,
Завершинський М.В.,

Бичков О.С.

Моделирование эпилептоформной активности тканей мозга человека, используя принцип работы осцилляторной сети и универсальной модели нейрона Каляева

XII Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука, 15-17 травня 2008 р,
с. 530

0,05

18

Іванов Є.В. у співавторстві з доц. Бичковим О.С.

New sufficient conditions for stability of equilibrium points of Hybrid Automata

Тезисы докладов XI Международной конференции "Устойчивость и колебания нелинейных систем управления" (конференция Пятницкого), Москва, Россия, 1-4 июня 2010, с. 79.

0,05

19

Іванов Є.В. у співавторстві з доц. Бичковим О.С.

О сходимости последовательностей нечётких персептивных элементов, заданных на разных пространствах возможностей 

Кибернетика и системный анализ.– 2010.– № 2. – с. 142–151.

0,5

20

Іванов Є.В. у співавторстві з доц. Бичковим О.С.

Чисельне розв'язання нечiткого диференцiального рiвняння

Математические машины и системы, 2009, №1, с.31-39

0,4

21

Бичков О.С. ,

Бахтин Є.О.

Об устойчивости нечетких гибридных автоматов с нечетким переключением

Тези XV Міжнароднії конференції Dynamical System Modelling and Stability Investigation (DSMSI-2011), May 25-27, Kyiv, Ukraine, с. 411.

0,05

22

Бичков О.С. ,

Коваль О.І.

Моделювання та прогнозування проведення хірургічного втручання при лікуванні хворих з різницею довжин кінцівок

Тези XV Міжнароднії конференції Dynamical System Modelling and Stability Investigation (DSMSI-2011), May 25-27, Kyiv, Ukraine, с. 187.

0,05

23

Бичков О.С. ,

Марінін Є.М.

Устойчивость нулевой траектории линейного гибридного автомата с нечетким циклическим переключением

Тези XV Міжнароднії конференції Dynamical System Modelling and Stability Investigation (DSMSI-2011), May 25-27, Kyiv, Ukraine, с. 409.

0,05

24

Бичков О.С. ,

Смєлов В.В.

Об устойчивости по части переменных гибридных автоматов

Тези XV Міжнароднії конференції Dynamical System Modelling and Stability Investigation (DSMSI-2011), May 25-27, Kyiv, Ukraine, с. 127.

0,05

25

Бичков О.С. ,

Якимова М.С.

Про один підхід до розв'язання проблеми складання розкладу у вищих навчальних закладах

Тези XV Міжнароднії конференції Dynamical System Modelling and Stability Investigation (DSMSI-2011), May 25-27, Kyiv, Ukraine, с. 410.

0,05

26

О.С. Бичков., А.Л. Заворотний, В.С. Касьянюк, І.Ю. Гридчин, О.В. Гладков

Задача спостережуваності в лінійних аеродинамічних системах. Застосування парето-оптимального підходу

Проблеми інформатизації та управління, 2010. - № 4 (32). с. 11-16

0,3

Остання зміна: Monday 1 October 2012 10:45 AM