Напрямки досліджень та наукові інтереси

- теорія вимірювальних, інформаційно-обчислювальних комплексів, моделювання механізмів мислення, математичні моделі складних систем за участю людини.

- моделювання неперервно-дискретних систем, розвиток теорії можливостей, теорії гібридних автоматів; застосування кібернетичних методів в медицині, техніці, тощо.

- обчислюваність, конструктивні математичні теорії, формальні мови, фрактали.

- математичні основи комп’ютерних алгоритмів, побудова та аналіз алгоритмів.

- розпізнавання образів та обробка зображень, вибрані питання теорії автоматів.

- програмування, операційні системи UNIX, комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні).

- програмування, розробка програмного забезпечення інформаційної мережі.

- інсерційне та логічне програмування.

Остання зміна: Sunday 30 September 2012 1:43 PM